ေနရာသစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္တေထာင္(၅) ရဲ႕ နဂိုမူလ Netfirms မွာ ႐ွိေနတဲ့ website ေဟာင္းကို Google Pages ေပၚ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလို႔ ၿပီးစီးသြားပါၿပီ ခင္ဗ်ား... အခုခ်ိန္မွ စၿပီး ဗိုလ္တေထာင္(၅) website ကို http://www.bo5.us ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ http://botataung5.googlepages.com ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း.. လာေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ပါတယ္... ဗိုလ္၅ ဘေလာ့ဂ္ ရဲ႕ template ကိုလဲ website ရဲ႕ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ... ေနာင္မ်ားမွာ ဗိုလ္၅ နဲ႔ ပတ္သက္တာေလးေတြ သိရေအာင္ ေရးၿပီး တင္ေပးမယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္...