ေက်ာင္းသတင္း

ဗိုလ္တေထာင္၅ ေက်ာင္းကို ေျပာင္းေရြ႔ေတာ႔မယ္လို႔ၾကားပါတယ္။ ေက်ာင္းကို အရင္က ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ႔တဲ႔အတြက္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားက တရားျပန္လည္စြဲရာ တရားနိုင္သျဖင္႔ ျပန္လည္ လြဲေျပာင္းေပးမယ္။ ဗိုလ္တေထာင္၅ ကို အရင္ ဗိုလ္တေထာင္ေကာလိပ္ ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႔မယ္ လုိ႔လဲၾကားသိရပါတယ္။
ဒီသတင္းဘယ္ေလာက္မွန္တယ္ ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ေျပာင္းမလဲ ဒါေတြကိုေတာ႔ က်ေနာ္တို႔လဲမသိပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ထဲမွ ေက်ာင္းနဲ႔နီးစပ္တဲ႔ေက်ာင္းသားေဟာင္းတေယာက္ေျပာျပတာကို ျပန္မွ်ေ၀တာပါ။

တကယ္လို႔မ်ားသာ ေက်ာင္းၾကီးေျပာင္းသြားရင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းက်ေနာ္တို႔မွာ လြမ္းေနမိမွာေတာ႔အမွန္ပါ။