ဥာဏ္သမား

လိပ္ျပာ၏ရန္၊ ပိတုန္းလွန္လည္း

ပန္းမာလ္တို႔တြက္ မဟုတ္ခဲ႔။

က်ားအႏၲရာယ္၊ မုဆိုးကယ္လည္း

သားငယ္တို႔တြက္ မဟုတ္ခဲ႔။

ပိတုန္း လိပ္ျပာ၊ လွည္႔ကြက္ရွာျပီ

ပန္းမာလာတို႔ ညီညြတ္ၾက။

မုဆိုးနွင္႔ က်ား၊ ဥာဏ္ကစားျပီ

သားငယ္တို႔လည္း ညီညြတ္ၾက။


(ဆရာၾကီး) တင္မိုး

-ေလွတစင္းႏွင္႔သီခ်င္းသည္ (တတိယအၾကိမ္ ၁၉၇၂) သန္းေဌးစာေပ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႔

2 Responses to "ဥာဏ္သမား"

phung bella responded on 9:05 PM #

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

richelle co responded on 2:34 AM #

Hi, very Interesting blog you have here... It would be my pleasure if you visit my website too. Here's the link
http://ads.com.mm/?cid=4fe2db67e4b0d19a0f5e0b1e&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_riche&utm_so